สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
มหาชัย
ท่าฉลอม
โกรกกราก
บ้านบ่อ
บางโทรัด
กาหลง
นาโคก
ท่าจีน
นาดี
ท่าทราย
คอกกระบือ
บางน้ำจืด
พันท้ายนรสิงห์
โคกขาม
บ้านเกาะ
บางกระเจ้า
บางหญ้าแพรก
ชัยมงคล
กระทุ่มแบน
บ้านแพ้ว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ประเทศไทย > ภาคกลาง > จ.สมุทรสาคร

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 18 ตำบล , 113 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล มหาชัย , ท่าฉลอม , โกรกกราก , บ้านบ่อ , บางโทรัด , กาหลง , นาโคก , ท่าจีน , นาดี , ท่าทราย , คอกกระบือ , บางน้ำจืด , พันท้ายนรสิงห์ , โคกขาม , บ้านเกาะ , บางกระเจ้า , บางหญ้าแพรก , ชัยมงคล

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  จำนวนหลังคาเรือน : 45,050 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 170,127 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 18,401 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 10,193 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 3,342 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 754 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 211 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 39,368 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,088 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  สถานศึกษา   จำนวน 73 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 6 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 23 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 60 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 44 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 9 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 2 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 61 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 284 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 
ต.มหาชัย   74000    
ต.ท่าฉลอม   74000    
ต.โกรกกราก   74000    
ต.บ้านบ่อ   74000    
ต.บางโทรัด   74000    
ต.กาหลง   74000    
ต.นาโคก   74000    
ต.ท่าจีน   74000    
ต.นาดี   74000    
ต.ท่าทราย   74000    
ต.คอกกระบือ   74000    
ต.บางน้ำจืด   74000    
ต.พันท้ายนรสิงห์   74000    
ต.โคกขาม   74000    
ต.บ้านเกาะ   74000    
ต.บางกระเจ้า   74000    
ต.บางหญ้าแพรก   74000    
ต.ชัยมงคล   74000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()